Vores bæredygtighedsarbejde

Areco Profiles har et aktivt bæredygtighedsarbejde for at forsøge at reducere vores påvirkning af miljøet og bidrage til et mere socialt og økonomisk bæredygtigt samfund. Vi arbejder også for at bidrage til FN’s globale mål for bæredygtig udvikling. De globale mål blev vedtaget i 2015 af FN’s medlemslande og består af 17 mål med 169 delmål. Målet er at eliminere ekstrem fattigdom inden 2030, mindske uligheder og uretfærdigheder i verden og løse klimakrisen. For at nå målene skal vi alle sammen samle kræfter og arbejde for at gøre dem til virkelighed.

Areco Profiles har analyseret og sammenlignet FN’s globale mål for bæredygtig udvikling med vores operationer.

Klimaklar

Areco Profiles har gennemført forløbet Klimaklar Produktionsvirksomhed faciliteret af DI - Dansk Industri. Vi har herigennem udarbejdet vores CO2-regnskab og fået værktøjer til at identificere områder i vores værdikæde, hvor der er behov for at reducere vores klimapåvirkning.​

Klimaklar medlemscertifikat


I vores arbejde bidrager vi primært til følgende globale mål:


De 17 verdensmål

 

 

Kvalitetsuddannelse

Areco opmuntrer og støtter medarbejderne i deres udvikling, både professionelt og personligt. Vi tilbyder vores medarbejdere mulighed for at deltage i uddannelser, der kan bidrage til dette.

Areco støtter også Star For Life – en almennyttig organisation, der arbejder for skolebørn i det sydlige Afrika. Gennem et unikt uddannelsesprogram styrker deres vejledere elevernes selvværd og motiverer dem til at satse på uddannelse og træffe kloge livsbeslutninger. På den måde kan de nemmere skabe sig en bedre fremtid og som voksne bidrage til et mere lige, retfærdigt og bæredygtigt samfund.

  
 

 

Rent vand og sanitet

Vand er en grundlæggende forudsætning til alt levende på jorden. Det er således også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at blandt andet minimere udslip af farlige kemikalier og materialer. Areco Tagplader beskytter dit hus uden, at frigive skadelige kemikalier til regnvandet. Areco’s Caracol tagrender af farvebelagt stål afgiver ingen farlige stoffer og kan med fordel tilsluttes din regnvandstønde til opsamling og brug af regnvand.

 

 

 

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Arbejdsmiljøet i vores virksomhed skal være sådan, at vores medarbejdere ikke bliver syge eller kommer til skade på grund af deres arbejde, og at de trives og kan udvikle sig professionelt og personligt, samtidig med at vi løbende forbedrer os. Arbejdsmiljøarbejdet skal gennemsyre alle trufne beslutninger og alle udførte aktiviteter. Vi accepterer ikke nogle former for mobning eller chikane på vores arbejdsplads. Vores arbejdsmiljø skal være præget af åbenhed, og alle mennesker skal behandles lige og med respekt. Vi vil også arbejde for en stof- og alkoholfri arbejdsplads. Vi skal som minimum overholde den arbejdsmiljølovgivning, som vi er omfattet af, og bestræbe os på konstant at forbedre vores arbejdsmiljø, såvel organisatorisk, socialt som fysisk.

 

 

 

Industri, innovation og infrastruktur

Areco tilbyder en lang række produkter, som er vurderet i Byggvarubedömningen, SundaHus og Basta. Vi bestræber os på at kunne tilbyde alle vores produkter i udgaver, der er godkendt til miljøcertificerede bygninger. Vi arbejder løbende på at udarbejde EPD’er på vores produkter, så vores kunder kan få så præcise klimadeklarationer som muligt til deres bygninger.

 

 

 

Ansvarligt forbrug og produktion

Stål er et materiale, der kan genbruges et ubegrænset antal gange uden at miste kvalitet. Det har også en meget lang holdbarhed. Areco bestræber sig på at minimere spild i produktionen og på byggepladsen ved at tilbyde konstruktionsberegninger og skræddersyede produkter. Det spild, som alligevel opstår, indsamles og genvindes 100 %. Vi følger med stor interesse med i udviklingen i retning af mere cirkulært byggeri og bidrager via høj sporbarhed og dokumentation for vores produkter.

 

 

 

Klimaindsats

Areco bestræber sig på at reducere sin klimabelastning ved aktivt at arbejde for optimale transporter og effektiv energianvendelse.

 

 

 

Livet på land

Bæredygtig forvaltning af alle typer af skove skal fremmes og skovtilplantning skal væsentligt øges. Mere skov er nemlig godt for klimaet, fordi træerne suger CO2 ud af atmosfæren ved hjælp af fotosyntesen. Men flere skove giver også renere drikkevand, flere levesteder til planter og dyreliv.
Areco Danmark har indgået en aftale med Growing Trees Network om plantning af træer i dansk fredningsskov og yderligere et træ for hver ordre over 500 m2. Fredningsskoven bidrager også til at begrænse forringelse af naturlige levesteder og stoppe tab af biodiversitet.

 

 

 

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Areco modvirker al korruption, herunder afpresning og bestikkelse, både internt og i vores forskellige forsyningskæder. Vi er fortalere for rene og ærlige forretningsmetoder.

 

Kontakt

Velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

Scroll