Miljø - Greenline Vision

Genbrug af jern

Stålpladen kan genanvendes uendeligt uden at miste sin kvalitet og styrke, og er det materiale i verden der bliver genanvendt allermest. Hvis der er afklip og spild tilovers fra byggeprojektet, står man ikke med et spildprodukt der belaster miljøet, men med en værdifuld ressource. Det skal afleveres til renovation hvor det sorteres som jern. Det bliver smeltet om og lavet til nyt og bedre stål og genbruges derved 100%.

Læs mere om vores Miljø deklaration her

Genbrug af emballage

Folie emballagen er PP/LD-PE folie som er meget sejt og fleksibelt, og er derfor meget velegnet til emballering.

Kanalplastplade er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt plast, der kan bruges igen og igen, eller bortskaffes i alm. renovation som plast. Produktet indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

Papkasser kan med fordel genanvendes. For at det kan det, skal det være tørt, rent, og må ikke indeholde papir og plastic. Det afleveres i papcontainer på renovation. Det er meget billigere og langt mindre forurenende at genanvende pap end at producere nyt pap. Pap kan genbruges op til 20 gange.

Genbrug af træ

Strøer og paller er FSC certificeret træ. Det betyder, at træet kommer fra en FSC-skov, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Genbrug af distribution

Kørslen planlægges altid efter den korteste hensigtsmæssige rute. Når der er leveret på Sjælland køres der retur gods med retur fra egen fabrik i Malmö, så km tilbage til Jylland bliver udnyttet til fulde. Endvidere er lastbilerne udstyret med SCR teknologi og benytter AdBlue der omdanner skadelig NOx emissioner fra udstødningsgassen til uskadelig kvælstof. Ydermere er der stor fokus på rigtig kørestil, som er med til at spare på brændstoffet. 


100x3


Dansk affaldsforening:

Det fælles piktogramsystem består af en række symboler, der bruges i forbindelse med affaldssortering. Systemet er udviklet af Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsen i samarbejde med designbureauet futu. Systemet skal gøre det lettere for borgere og virksomheder at sortere affald.

Det fælles piktogramsystem består af 89 piktogrammer - både til affald, der hentes ved husstanden og affald, der afleveres på genbrugspladsen.

Du kan finde mere information på Dansk Affaldsforenings hjemmeside her

Dansk affaldsforening

Kontakt

Velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

Scroll