5.200 m2 sandwichelementer til Ormstrup Gods lager

Lagerbygninger på 5.200m2 huser bl.a. Grundfos. Man havde fået behov for at lave de kolde haller om til en opvarmet enhed og valgte derfor en løsning med Areco sandwichpaneler.

På Ormstrup Gods opdrættes og udsættes fasaner, samt plejes en stor bestand af hjortevildt, især kronvildt. Fra 1. september indtil udgangen af januar drives lejlighedsvis klapjagt på fasaner og hjortejagt på kronvildt.

Ormstrup gods

 

Ormstrup får navneforandring til Friisholt.

Ved oprettelsen af grevskabet gav Mogens Friis Ormstrup navneforandring til Friisholt. Han skænkede gården med tilhørende bøndergods til sit ældste barn, datteren Mette Friis, der var gift med etatsråd, amtmand Christoffer Lindenov. Friisholt overgik i 1737 til Hans Rosborg, Haraldslund. Sønnen Hans Thansen Rosborg overtog Friisholt i 1750. Han døde i 1779 og blev begravet i Sahl kirke, som tilhørte godset. Det fortælles, at Hans Rosborgs svigermor, Anna Elisabeth Niim, som boede på Ormstrup, syede en messehagel til Sahl kirke udfra Dronning Anna Sophie Reventlows brudekjole. Anna Sophie var i 1712 blevet gift med kong Frederik den 4. til ”hans venstre hånd”. Hun faldt senere, efter kongens død, i unåde hos hoffet og døde i ensomhed, forvist til Clausholm Slot. I 1799 solgtes Friisholt til Hans Henrik Georg Halling, søn af brigadér Halling til Dronninglund.

Areco Profiles

 

Godset hed også Friisholt i en årrækkemen fik sig oprindelig navn tilbage

I 1888 blev Friisholt ved auktion købt af cand. jur., hofjægermester Hector Estrup, som i 1890 gav gården sit oprindelige navn Ormstrup tilbage og tinglyste det for stedse. I 1907 afhændede hofjægermester Hector Estrup Ormstrup til familien J. Laursen, der stod som ejer indtil 1965. Du kan læse mere om godsets rammer, dets historie, arrangementer i form af jagt og salg af levende dyr og jagtbytte.

Areco Profiles og bygherren har haft stor fokus på tidsplanen. Og derfor var Areco's sandwichpaneler det perfekte valg. Herved kunne man udskifte tagløsningen og isolere i en arbejdsgang. En optimal løsning til dette projekt, grundet den ekstremt nemme og hurtige montagetid. Se video.


Areco arbejder altid med at tilpasse, vores løsninger og tilbud, efter kunders behov, og har derved opbygget langsigtede relationer til hele tømmerhandel branchen.

Kontakt

Velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

Scroll